انواع روغن قالب

روغن جدا کننده از قالب ACTIVE 400:
به منظور جلوگیری از چسبندگی محصولات پخت نظیر کیک، شیرینی و نان به قالب، باند و سینی های مورد استفاده، محصول روغن قالب شرکت آذرنوش شکوفه طراحی شده است.
موارد استفاده قابل استفاده در انواع قالب، سینی و باند انواع نان و کیک.
میزان مصرف بسته به نوع قالب ها متغیر می باشد.
روغن جدا کننده از قالب ACTIVE 100:
به منظور جلوگیری از چسبندگی محصولات پخت نظیر کیک، شیرینی و نان به قالب، باند و سینی های مورد استفاده، محصول روغن قالب شرکت آذرنوش شکوفه طراحی شده است.
موارد استفاده انواع قالب سینی و باند نان و محصولاتی که در فرمولاسیون خود شکر دارند.
میزان مصرف بسته به نوع قالب ها متغیر می باشد.
روغن جدا کننده از قالب AZOUR:
به منظور جلوگیری از چسبندگی محصولات پخت نظیر کیک، شیرینی و نان به قالب، باند و سینی های مورد استفاده، محصول روغن قالب شرکت آذرنوش شکوفه طراحی شده است.
موارد استفاده انواع قالب سینی و باند نان و محصولاتی که در فرمولاسیون خود شکر دارند.
میزان مصرف بسته به نوع قالب ها متغیر می باشد.

روغن جدا کننده از قالب ACTIVE 400:
به منظور جلوگیری از چسبندگی محصولات پخت نظیر کیک، شیرینی و نان به قالب، باند و سینی-های مورد استفاده، محصول روغن قالب شرکت آذرنوش شکوفه طراحی شده است. استفاده از این محصول سبب می شود تا قابلیت جدا شدن کامل محصولات از قالب به آسانی صورت پذیرد و همچنین از تشکیل جرم در سطح داخلی قالب ها جلوگیری شود و بدین ترتیب فرآیند تمیز کردن قالب ها به راحتی صورت پذیرد. از مهم ترین ویژگی های این محصول مقاومت در برابر حرارت و اکسیداسیون بوده، علاوه بر این، این محصول هیچگونه تاثیری بر روی طعم و بوی محصول نهایی ایجاد نخواهد کرد. قابل ذکر است که روغن قالب Active 400 (روغن قالب غلیظ) یکی از انواع روغن¬های قالب شرکت آذرنوش شکوفه بوده که جهت چرب نمودن دستی (فرچه) انواع قالب، سینی و باند نان و کیک ارائه می گردد.

روغن جدا کننده از قالب ACTIVE 100:
به منظور جلوگیری از چسبندگی محصولات پخت نظیر کیک، شیرینی و نان به قالب، باند و سینی های مورد استفاده، محصول روغن قالب شرکت آذرنوش شکوفه طراحی شده است. استفاده از این محصول سبب می شود تا قابلیت جدا شدن کامل محصولات از قالب به آسانی صورت پذیرد و همچنین از تشکیل جرم در سطح داخلی قالب ها جلوگیری شود و بدین ترتیب فرآیند تمیز کردن قالب ها به راحتی صورت پذیرد. از مهم ترین ویژگی های این محصول مقاومت در برابر حرارت و اکسیداسیون بوده، علاوه بر این، این محصول هیچگونه تاثیری بر روی طعم و بوی محصول نهایی ایجاد نخواهد کرد. قابل ذکر است که روغن قالب Active 100 (روغن قالب بسیار رقیق) یکی از انواع روغن های قالب شرکت آذرنوش شکوفه بوده که با قابلیت اسپری شدن و یا چرب کردن دستی (فرچه) انواع قالب و باند نان و محصولاتی که در فرمولاسیون خود شکر دارند نظیر کیک ارائه می گردد.

روغن جدا کننده از قالب AZOUR:
به منظور جلوگیری از چسبندگی محصولات پخت نظیر کیک، شیرینی و نان به قالب، باند و سینی های مورد استفاده، محصول روغن قالب شرکت آذرنوش شکوفه طراحی شده است. استفاده از این محصول سبب می¬شود تا قابلیت جدا شدن کامل محصولات از قالب به آسانی صورت پذیرد و همچنین از تشکیل جرم در سطح داخلی قالب ها جلوگیری شود و بدین ترتیب فرآیند تمیز کردن قالب ها به راحتی صورت پذیرد. از مهم ترین ویژگی های این محصول مقاومت در برابر حرارت و اکسیداسیون بوده، علاوه بر این، این محصول هیچگونه تاثیری بر روی طعم و بوی محصول نهایی ایجاد نخواهد کرد. قابل ذکر است که روغن قالب AZOUR یکی از انواع روغن های قالب شرکت آذرنوش شکوفه بوده که با قابلیت اسپری شدن و یا چرب کردن دستی (فرچه) انواع قالب و باند نان و محصولاتی که در فرمولاسیون خود شکر دارند نظیر کیک ارائه می گردد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “انواع روغن قالب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *